Oposicions Agent Rural Catalunya

Oposicions Agent Rural Catalunya

Si t’agrada la natura, ara pots aconseguir una feina fixa i ben remunerada a Catalunya com a Agent Auxiliar Rural per a la Generalitat. Com ja deus saber, els Agents Auxiliars Rurals cobren aproximadament 2.000 €* al mes i treballen en contacte directe amb la natura. Aquesta possibilitat encaixa en els teus plans de futur? Prepara les Oposicions d’Agent Rural per a la Generalitat de Catalunya.

Fes-te Agent Rural per a la Generalitat de Catalunya, 50 Places!

Aquestes oposicions són perfectes per a tu. Aprova-les i treballaràs en allò que més t’agrada al mateix temps que gaudeixes dels avantatges de ser funcionari a Catalunya: estabilitat laboral, bons salaris, horaris flexibles, etc. A MasterD et proporcionem tots els mitjans humans i materials perquè superis amb èxit les Oposicions d’Agent Rural per a la Generalitat de Catalunya. Una feina fixa t’espera.

Característiques de l'oposició

Preparació d'oposicions

25 anys d'experiència

Classes en directe

Sessions amb el teu entrenador

Atenció individualitzada

Entrenador personal

Prepara l'entrevista personal

Ens basem en casos reals

Simulacres d'examen

Similars als exàmens oficials

Preparació Proves Físiques

Sistema Personal Trainer 360

Requisits

  • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea.
  • Haver complert 18 anys i no superar els 65 anys.
  • Estar en possessió del títol de batxillerat, equivalent o superior.
  • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents.
  • No estar inhabilitat per l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració Pública,
  • Posseir el permís de conducció de vehicles de classe B.
  • Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.

Leer más

Informa't gratis i sense compromís!

Oposicions Agent Rural Catalunya

NUESTRAS CERTIFICACIONES

Nuestras Certificaciones, Confianza Online, IQNET, AENOR
Sol·licita Informació