Oposicions Bombers Barcelona

Oposicions Bombers Barcelona

Vols ser bomber a Barcelona? Si aquesta és la teva vocació no ho pensis més i comença a preparar-te ja. A més està previst que es convoquin places cada any. Comença a preparar-te ja i avança’t a la resta d’opositors. Aconsegueix la teva plaça de bomber a l’ajuntament de Barcelona amb la preparació de l'acadèmia MasterD.

Preparació Acadèmia MasterD

Et proporcionem tots els mitjans per superar amb èxit les oposicions de bomber a Barcelona:

 • Professors altament qualificats.
 • Temaris específics.
 • Classes en directe. 
 • Preparació de l’entrevista personal. 
 • Simulacres d’exàmens.
 • Atenció individualitzada.

Tot això unit als nostres 25 anys d’experiència t’ajudaran a aconseguir la teva plaça fixa a l’Ajuntament de Barcelona.

Característiques de l'oposició

Prepara l'entrevista personal

Ens basem en casos reals

Classes en directe

Sessions amb el teu entrenador

Simulacres d'examen

Similars als exàmens oficials

Activitats en el teu centre

Individuals i en grup

Preparació proves físiques

Sistema Personal Trainer 360

Test psicotècnics

Aprèn a resoldre els test

Requisits

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels estats membres de la Unió Europea.
 • Posseir títol de graduat/da en educació secundaria, graduat/da escolar, tècnic/a auxiliar corresponent a la formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.
 • Estar en possessió del carnet de conduir categoria C.
 • Tenir una talla mínima de 1,60 m i no superar el 1,95 m.
 • Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa en la data de finalització de la presentació d’instàncies.
 • Declaració jurada o promesa manifestant que no esta inhabilitat per a l’exercici de les funcions publiques ni esta separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
 • Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigent el permís de conduir de la categoria C.
 • Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques que recull l’annex II d’aquestes bases.

Els requisits s’hauran de complir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.


Leer más

Informa't gratis i sense compromís!

Oposicions Bombers Barcelona

NUESTRAS CERTIFICACIONES

Preparación avalada por los mejores