Oposiciones Guàrdia Urbana de Barcelona

Oposiciones Guàrdia Urbana de Barcelona

Vols preparar oposicions a la Guàrdia Urbana de Barcelona? Si aquesta és la teva vocació, no ho pensis més i comença a preparar-te ara mateix. Superar les oposicions de Guàrdia Urbana de l’ajuntament de Barcelona suposa aconseguir un feina fixa per a tota la vida. A més, és una feina molt gratificant, ja que et permet treballar en benefici de la comunitat.

En la nostra acadèmia de Barcelona et proporcionem tots els mitjans per superar les proves per a la Guàrdia Urbana:

 • Professors altament qualificats.
 • Temari específic i actualitzat.
 • Preparació de l’entrevista personal.
 • Simulacres d’exàmens.
 • Entrenament de les proves físiques.

Una atenció individualitzada. Tot això unit als nostres anys d’experiència t’ajudaran a aconseguir la teva plaça fixa de Guàrdia Urbana a l’Ajuntament de Barcelona.

Característiques de l'oposició

Check

Acadèmia Barcelona

Estudi, entrenament i proves
Check

Prepara l'Entrevista Personal

Ens basem en casos reals
Check

Simulacres d'Examen

Similars als exàmens oficials
Check

Test Psicotècnics

Aprèn a resoldre els test
Check

Classes en Directe

Sessions amb el teu entrenador
Check

Proves Físiques

Amb entrenador personal

Requisits

 • Ser espanyol o tenir nacionalitat espanyola.
 • Tenir 18 anys d'edat  i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Estar en possessió del títol de batxillerat.
 • Pel Cos de Guàrdia Urbana de Barcelona no existeix alçada mínima.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2. (La presentació d’aquest permís podrà ajornar -se improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)).
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establertes a les bases de la convocatòria.
 • No haver estat condemnat per cap delicte, o en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel.lats els antecedents penals. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració publica.
 • Nivell B2 de català.
 • Compromís de portar armes i la seva utilització.

T'INFORMEM SENSE COMPROMÍS

Emplena el formulari perquè puguem respondre't.

Comparte ésta página: