Oposicions Administratius Catalunya

Oposicions Administratius Catalunya

Amb aquest curs estaràs preparat per presentar-te a les oposicions d'auxiliar administratiu i administratiu de les corporacions locals a Catalunya i les oposicions d'auxiliar administratiu de l'Estat. Aprofita aquesta oportunitat i aconsegueix un treball fix, amb bon horari i gaudeix d’ estabilitat. A més tens possibilitats de promoció interna. 

Si estudies aquestes oposicions d'auxiliar administratiu podràs aconseguir la teva plaça en ajuntaments, Diputacions, Generalitat de Catalunya, Universitats d'arreu de Catalunya.

Preparem la prova d'informàtica per a opositors. Comptaràs amb un professor expert en la matèria

Vols una feina estable a Catalunya? No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari i fes-te auxiliar administratiu de l’administració pública.

 

Places d'Administratius

Aquestes són les places pendents de convocar per la Generalitat de Catalunya:

 • 2.909 places d'Auxiliars Administratius de Catalunya
 • 976 places d'Administratius de Catalunya

Cursos Mèrits Administració

Amb la teva matriculació en les oposicions d'Auxiliar Administratiu t'oferim, de manera gratuïta, un dels nostres cursos baremables d'Administració.

cursos merits administracio

Promoció vàlida per a cursos del següent llistat:

 • Òrgans constitucionals i dret administratiu (8 crèdits ECTS)
 • Gestió financera en l'àmbit administratiu (15 crèdits ECTS)
 • Ofimàtica aplicada: Word, Excel i Outlook (4 crèdits ECTS)
 • Les TIC en l'àmbit sanitari (4 crèdits ECTS)
 • El dret a la salut en la Constitució Espanyola (4 crèdits ECTS)
 • Gestió Administrativa en l'àmbit sanitari (15 crèdits ECTS)

Preparació en Tota Catalunya

Check

Preparació d'Oposicions

30 anys d'experiència
Check

Acadèmies de Preparació

Centres en tota Catalunya
Check

Totes Convocatòries

Prepara't tots organismes i categories
Check

Word i Casos Pràctics

Prepara totes les proves
Check

Formació Adaptada a Tu

Forma d'estudi fàcil i flexible
Check

Èxit d'Aprovats

Excel·lents resultats d'alumnes

Requisits per a Administratius de Catalunya

 • Ser espanyol o nacional d’un Estat de la Unió Europea o nacional d’un Estat on sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
 • Tenir complerts 16 anys d’edat.
 • Per les places d'auxiliar administratiu, estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FP I o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-l’ho en la data de publicació de la convocatòria.
 • Per les places d'administratiu, estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent, formació professional de segon grau o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data de publicació de la convocatòria.
 • No haver estat condemnat, ni processat, ni inculpat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa interlocutòria de sobreseïment.
 • No trobar-se en inhabilitació per a l’exercici de les funcions públiques.
 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, d’un cos de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni suspès per a l’exercici de funcions públiques, en via disciplinària o judicial, llevat que s’hagi rehabilitat degudament.
 • No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’acompliment de les corresponents funcions.
 • Tenir el certificat de nivell de català exigit. Quan no se’n tingui, s’haurà de superar una prova de nivell de llengua catalana.

Aquests requisits s’hauran de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’hauran de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

Cada organisme convocant establirà els seus requisits en les bases de les convocatòries, a les que ens remetrem sempre.

T'INFORMEM SENSE COMPROMÍS

Emplena el formulari perquè puguem respondre't.

Comparte ésta página: