Oposiciones Mossos D’Esquadra

Oposiciones Mossos D’Esquadra

Vols ser mosso d’esquadra? Superar les oposicions per als mossos d’esquadra suposa aconseguir un feina fixa amb una remuneració d'aproximadament 2.000 €* al mes. 

Si estàs pensant presentar-te a les oposicions de mosso, ara es pot accedir des de batxiller o equivalent i s'elimina el límit d'edat. Prepara't amb el curs de MasterD, et donem uns quants motius per fer-ho:

 • Professors experts i formació amb agents.
 • Preparació de l'entrevista personal.
 • Simulacres d'examen com en la convocatòria.
 • Activitats en les nostres acadèmies.
 • Casos pràctics actualitzats conforme a la legislació vigent.
 • Alumnes aprovats amb plaça en totes les convocatòries.

Formació Mossos

Comptem amb 25 anys d'experiència formant Mossos d'esquadra. Disposaràs d'un experimentat equip de professors i entrenadors que t'ajudaran en el teu procés d'ensenyament, d'un modern campus virtual, que és una veritable comunitat d'aprenentatge, i de multitud de serveis i recursos docents que faran que el teu camí cap a l'èxit sigui molt més senzill. La nostra metodologia docent és flexible en el teu aprenentatge però exigent en la teva avaluació, tenint com resultat el nostre exclusiu sistema CE y P8.10, que té per objectiu que afrontis amb seguretat totes les proves d'accés al teu lloc d'Mosso.

Prepara't per aconseguir un lloc de Mosso en la propera convocatòria. Comptem amb excel·lents dades d'alumnes aprovats!.

Simulacres d'examen per a Mossos d´Esquadra

La nostra formació inclou simulacres de proves físiques per a Mossos recreant les condicions de la prova oficial de l'oposició.

Aquest simulacre serà el 27 d'abril en el INEFC de Montjuïc, i és gratuït per a aquells alumnes de MasterD que vulguin presentar-se.

Acadèmies Mossos

Check

Preparació d'Oposicions

27 anys d'experiència
Check

Prepara l'Entrevista Personal

Ens basem en casos reals
Check

Classes en Directe

Sessions amb el teu entrenador
Check

Preparació Proves Físiques

Sistema Personal Trainer 360
Check

Avaluació Contínua Individual

Seguiment amb el teu preparador
Check

Èxit d'Aprovats

Excel·lents resultats d'alumnes

Requisits Mossos 2022

Entre els requisits i exclusions mèdiques més generals, per l'accés a l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra, tenim els següents:

 

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent.
 • Tenir 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa
 • No estar inclòs en el quadre d'exclusions mèdiques de la convocatòria.
 • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma i no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. 
 • Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents.

Novetat: ja no tenim requisit d'alçada mínima i els tatuatges estan permesos sempre que no siguin contraris al codi d'ètica. A partir de juny de 2020 s'elimina la celiaquia de les causes d'exclusió mèdica. I es limiten les causes d'exclusió mèdica de manera que només han de quedar excloses les persones malaltes de VIH, diabetis mellitus i psoriasi que presentin: 

 • Càrrega viral del VIH detectable, o que la seva situació immunitària comporti un risc d'infecció oportunista, establert pel fet de tenir una xifra de limfòcits CD4 inferior a 350 cells/ µl.
 • Diabetis mellitus tipus 1 o diabetis mellitus tipus 2 en tractament amb insulines, complicacions microangiopàtiques i/o macroangiopàtiques avançades, que dificultin l'adequat compliment de les tasques, o un control insuficient (hemoglobines glicosilades en el darrer any per sobre del 8%).
 • Psoriasi que, per la seva extensió i/o localització o per la seva afectació sistèmica, pugui comportar limitacions en el desenvolupament de les tasques pròpies del cos específic.

 

T'INFORMEM SENSE COMPROMÍS

Emplena el formulari perquè puguem respondre't.

Comparte ésta página: