Oposicions de Mossos D’Esquadra

Oposicions de Mossos D’Esquadra

Vols ser mosso d’esquadra? Superar les oposicions a mosso d’esquadra suposa aconseguir un feina fixa amb una remuneració d'aproximadament 2.000 €* al mes

Preparació convocatòria 2018!

Estàs pensant de presentar-te a les oposicions de mosso? Et donem uns quants motius per fer-ho:

Han tingut lloc canvis importants pel que fa als requisits per aconseguir una plaça com a mosso d’esquadra. Ara només s’exigeix una alçada mínima d’1,65 metres per als homes i d’1,60 per a les dones. A més, en les proves físiques s’han suprimit els exercicis de flexió de braços i de tracció general. Aquesta és l’oportunitat que esperaves per aconseguir una plaça de mosso d’esquadra. 

A més canvia el requisits d'estudis, ara es pot accedir des de batxiller o equivalent i s'elimina el límit d'edat.

Informa’t ja com aconseguir un lloc de mosso d'esquadra en la propera convocatòria!

* Font: "http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio%20Publica/Documents/Empleats%20publics/Retribucions/2010/juny%202010%20-%20contenci%C3%B3/Arxius/Mossos.pdf

Característiques de l'oposició

Experts en Oposicions

Més de 20 anys d'experiència

Prepara l'entrevista personal

Ens basem en casos reals

Classes en directe

Sessions amb el teu professor

Preparació Proves Físiques

Sistema Personal Trainer 360

Avaluació contínua individual

Seguiment amb el teu preparador

Èxit d'aprovats

Excel·lents resultats d'alumnes

Requisits

  • Tenir la nacionalitat espanyola.
  • Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent.
  • Tenir 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa
  • Fer una alçada mínima d’1.65 m els homes i 1.60 m les dones.
  • No estar inclòs en el quadre d'exclusions mèdiques de la convocatòria.
  • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma i no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. 
  • Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.
  • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents.

 


Leer más


NUESTRAS CERTIFICACIONES

Nuestras Certificaciones, Confianza Online, IQNET, AENOR

Informa't gratis i sense compromís!

Oposicions de Mossos D’Esquadra

Estudios mínimos: GRADUADO ESCOLAR
He llegit i accepto la informació legal

Compartir:
Solicitar Información